Általános Szerződési Feltételek


1. Definíciók

1.1. Szolgáltató

Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft.
Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.
Cégjegyzékszám: 05-09-022994
Adószáma: 23689523-1-05
Számlaszáma: 10918001-00000111-14340009

1.2. Megbízó

Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁszF), szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre. Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek.

1.3. Felhasználó

A Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Megbízó weboldalait látogatja.

 

2. Az ÁSzF hatálya és közlése

Jelen ÁSzF 2015. január 1. napjával lép hatályba és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások, kiegészítések hatálybalépéséig marad hatályos. Az ÁSzF mindenkor hatályos és teljes szövege bárki által bármikor elérhetően közzétételre kerül a Szolgáltató weboldalán a http://livechat.symbiont.hu/aszf.html internet címen.

 

3. A Szolgáltatás

Szolgáltató webáruházba integrálható, online ügyfélszolgálati modult biztosít a Megbízó számára, olyan formában, hogy a weboldalba beépített javascript kód segítségével, chat ablakot nyit a Megbízó weboldalán, ami online kommunikációt tesz lehetővé a weboldal felhasználóival.

 

4. Felhasználási feltételek

A regisztráció alkalmával az adatok hiánytalan megadása.
Az általános szerződési és felhasználási feltételek elfogadása és használat közbeni betartása.
Előfizetési díj kiegyenlítése.
Internet kapcsolat és számítógép.
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

 

5. Szerződés időtartama

Ingyenes kipróbálás alkalmával határozott időszakra, 3 napra köttetik a szerződés elektronikus formában.

Előfizetés esetén az előfizetési díj beérkezését követően kerül jóváhagyásra az előfizetési igény, mely jóváhagyását követően 1 évre azaz 365 napra határozott idejű szerződés köttetik, mely a Megbízó és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül.

Az előfizetési igény az előfizetési díj Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő beérkezését követő 1 munkanapon belül kerül jóváhagyásra a pontos összeg befizetése/átutalása alkalmával.

 

6. Szerződés újrakötése

A szerződés az előfizetési időszak leteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. A Megbízó és a Szolgáltató szabadon dönthet újabb szerződéskötési szándékáról.

A Szolgáltató az előfizetés lejáratáról a Megbízól által rögzített adminisztrátori és kapcsolattartási e-mail címekre értesítőt küld, melyben tájékoztatja a szerződésből hátralévő napok számáról, továbbá az újabb szerződés kötési szándék esetén teendő lépésekről.

A szerződés lejáratát követő 3. napon a szerződés újrakötésének hiányában a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztésből adódó esetleges forgalomkiesésért, anyagi károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megbízó által tárolt tartalmakat a szerződés újrakötésének hiányában a Szolgáltató maximum 1 hónapig tárolja, ezt követően végleges törlésre kerülnek. A törlésből adódó esetleges adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Megbízó nem szándékozik a Szolgáltatást igénybe venni, köteles a beillesztő kódot eltávolítani a weboldaláról. Ha a beillsztő kódot a fleszólítás ellenére sem távolítja el, a Szolgáltató, jogosult a chat ablakot a Szolgáltatás reklámozása céljából igénybe venni.

 

7. Szerződés felmondása

A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására.

Sem a Megbízó sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alakalmával nem jogosult az Megrendelő díjvisszatérítés igénylésére.

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának a Megbízó által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésre, szerződés felmondásra.

 

8. Díjszabás

A mindenkor érvényben lévő díjszabás a http://livechat.symbiont.hu/megrendeles.html webcímen, továbbá a felhasználóhoz tartozó adminisztrációs felület előfizetés menüpontban érhető el.

 

9. Technikai rendelkezésre állás

A szolgálató éves szinten 99.8%-os technikai kiszolgálást, rendelkezésre állást biztosít.

Az előre tervezett karbantartásokról a Megbízó a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kap tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett karbantartások időtartama nem tartozik bele a 9/1. pontban megadott 99.8%-os rendelkezésre állási időbe.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett, és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági károkért, a Megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet.

A Megrendelő által használt internetkapcsolat hibájából adódóan meghiúsult Szolgáltatás elérésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem tartozik bele a rendelkezésre állási időbe, csak úgy mint azon esetek sem amikor a Megrendelő weboldala vagy webáruházának publikus felülete nem érhető el és ennek következtében nem tudja használni az élő chat szoftvert.

 

10. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési irányelvek

Az Megrendelő jelen általános felhasználási és szerződési feltételek dokumentumot és adatkezelési nyilatkozatot a livechat.symbiont.hu oldalon történő regisztráció, illetve előfizetési igény rögzítésével elfogadja, hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az adatok megadása önkéntesen történik.

A Szolgáltató mint adatkezelő mindent megtesz a 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak betartása és az adatok biztonsága érdekében.

Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi.

Kezelt adatok köre előfizetés esetén: Név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám, adószám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve.

A megnevezett adatok kezelése a szolgáltatás biztosításához, számla kiállításhoz továbbá a Szolgáltató rendszerüzeneteinek eljuttatásához szükséges a Megbízó részére.

A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrzését követően tesz eleget a hatóságok ezen kérésének. Ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendelőre hárítja!

A kezelt adatokat a Szolgáltató az előfizetés lejáratát követően maximum 2 évig vagy a Megrendelő általi adattörlés kéréséig tárolja.

Jelen dokumentum elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt a Megrendelő részére.

A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, legnagyobb körültekintéssel kezeli, mindent megtesz azok biztonsága érdekében.

A szolgáltatás Megrendelő által történő használata során a rögzítésre kerülnek a Felhazsnáló adatai. e-mail cím, IP cím, beszélgetés tartalma.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat semmilyen formában nem használja fel sem üzleti sem pedig egyéb célokra, nem dolgozza fel azokat saját felhasználásra.

A Szolgáltató a Megrendelő részéről beérkező adatkezeléssel kapcsolatos igénnyel és kérdésekkel kapcsolatos válaszát 5 munkanapon belül e-mailben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolatfelvételi csatornán keresztül megválaszolja, visszaigazolja.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, a munkamenetet azonosítja.

A livechat.symbiont.hu weboldal igénybe vesz külső statisztikai eszközt, melynek során a látogatói adatok, szokások kerülnek naplózásra, illetve rögzítésre a kimutatások készítéséhez. A szolgáltató a Google Analytics rendszerét használja. Google Analytics adatkezelési nyilatkozatát az alábbi címen tekintheti meg: http://www.google.com/privacy.html

A Megbízó jelen dokumentum elfogadásával hozzájárul, hogy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre a Szolgáltató a rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatókat küldjön elektronikus formában.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megbízó által nem megfelelő körültekintéssel tárolt adminisztrációs felület hozzáférési jelszavának elvesztéséből adódó adatvesztésekért és károkért.

 

11. Chat modul üzembehelyezése

Az chat szoftver használatához szükséges HTML kód elhelyezése a weboldal, webáruház forráskódjába a Megbízó feladata, melyhez szükséges információkat a chat szoftver dokumentációjában biztosítja a Szolgáltató.

 

12. Tulajdonjog

A szolgáltatás részét képező publikus és adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

13. Egyéb rendelkezések, definíciók

Szolgáltató a felületek működését kizárólag az éppen aktuális, legfrissebb internetes böngészőprogramok verziójával garantálja.

Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentumban nem rögzített kérdéseiben a PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.

A Megrendelő bármely csomag igénybevétele alkalmával pénz visszafizetési igénnyel nem élhet, mivel a 3 napos ingyenes kipróbálási lehetőség alkalmával megismerhette és kipróbálhatta a szolgáltatás minden funkcióját, így 100%-ban biztos lehetett abban, hogy megfelel igényeinek a szolgáltatás.

Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentum Magyar nyelven, elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

A 45/2014 (III. 26) korm. rendelet alapján a Megrendelő 14 napon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől és kérheti a regisztrációja törlését. Jelen szabályozás ezen szerződésre nem vonatkozik mivel az Megrendelő megkezdte a rendszer használatát, az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül, továbbá a PTK 8.1§ értelmében a Megrendelő vállalkozásnak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;).

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására (egyoldalú módosítására), azonban ha az a Megrendelő részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címre, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain még az érvénybelépését megelőzően.

A Szolgáltató a Megrendelő részére sem internetkapcsolatot sem pedig számítógépet nem biztosít a chat szoftver használatához.

 

14. Felhívás a törvényi szabályozások betartására

Az Megrendelő kötelessége az élő chat szoftver használatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató megjelenítése weboldala vagy webáruháza felhasználási feltételeiben.

A Megrendelő köteles a hatályos jogszabályok szerint kezelni az Felhasználók adatait.

 

15. Vis major

A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a szolgáltatás nyújtását).

 

16. A szolgáltatás felmondása

A Szolgáltató jogosult azonnali szerződésfelmondásra, szolgáltatás felfüggesztésre vagy korlátozásra az alábbiak bármelyike fennállása esetén

1. Számlatartozás fennállása.

2. Bármilyen jellegű jogi eset, panasz fennállása esetén.

3. Bárminemű olyan tevékenység esetén, mely rossz fényt vet a Szolgáltatóra vagy más módon rontja annak jó hírnevét és tekintélyét, vagy megkérdőjelezi szakmai válaszát, ajánlását felmerülő kérdések esetén.

 

17. Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény,a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 45/2014 (III. 26) korm. rendelet, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet